slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jesteś tutaj

Zakład Karny w Głubczycach

Zakład Karny w Głubczycach z przyjemnością przedstawia firmę UNIFLOOR Bartłomiej Pytel, ul. Armii Wojska Polskiego 7/37, 43-300 Bielsko-Biała, która realizowała na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach zadanie "Remont posadzki kuchni w budynku penitencjarnym B". Zakres prac obejmował:

  • skuwanie płytek podłogowych wraz z utylizacją urobku,
  • frezowanie podłoża w celu oczyszczenie i zwiększenia przyczepności pod system UD 200,
  • nacięcie i skucie w podłożu kanału umożliwiającego montaż odwodnienia ściekowego,
  • dostawa i montaż odwodnienia ze stali nierdzewnej o dł. 8mb.,
  • odpylenie podłoża przez jego odkurzenie,
  • zarobienie ubytków oraz pęknięć szpachlą żywiczną,
  • wykonanie układu szczelin kotwiących w podłożu w wymiarze i ilości odpowiadającej warunkom technicznym wykonania tego typu posadzki,
  • zagruntowanie podłoża UCRETE primer sc wraz z posypką kwarcową,
  • ułożenie warstwy konstrukcyjnej UCRETE 200 o gr. 12 mm.

Na podstawie dotychczasowej współpracy, wysoko oceniamy profesjonalizm firmy, jej zaangażowanie, terminowość i dyspozycyjność. Rekomendujemy firmę UNIFLOOR jako solidną wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania powierzonych jej zadań. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonania prac.Firma UNIFLOOR jest godna polecenia przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.