slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jesteś tutaj

JBB

Dziękujemy firmie Unifloor za wywiązanie się z przyjętego zamówienia w terminie i zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w umowie. Zamówienie obejmowało wykonanie posadzkowego systemu poliuretanowego UCRETE o powierzchni 4000 metrów.

Firma dała się poznać, jako lojalny partner, bardzo dobrze wywiązujący się z przyjmowanych zamówień i doskonale potrafiący dostosować ofertę do potrzeb klienta. Firma wykonała powierzone prace z należytą starannością, zgodnie z zasadami inżynieryjno-technicznymi  oraz przepisami BHP. Biorąc powyższe pod uwagę, polecam firmę Unifloor wszystkim zainteresowanym.