slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jesteś tutaj

TECHNIART TECHNIPLAST 400

RODZAJ:

 • Bezbarwna, dwukomponentowa modyfikowana Żywica epoksydowa do zastosowań konstrukcyjnych i wykończeniowych.

CHARAKTERYSTYKA:

 • Niska lepkość.
 • Wysoka przezroczystość.
 • Materiał bezrozpuszczalnikowy.
 • Wysoka wytrzymałość chemiczna i mechaniczna.
 • Łatwość aplikacji.
 • Uniwersalny materiał o szerokim zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE:

 • Do wykonywania posadzek Żywiczno-kwarcowych typu "zasypywanego" i "zacieranego". Spoiwo do sporządzania jastrychów epoksydowo-kwarcowych. Do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych. Szerokie zastosowanie w innych dziedzinach technicznych

DANE TECHNICZNE:

 • Komponent A - modyfikowana Żywica epoksydowa
 • Komponent B - modyfikowana amina cykloalifatyczna
 • STOSUNEK WAGOWY : 100 : 45
 • KOLOR : bezbarwny
 • GĘSTOŚĆ : 1,10 g/cm3
 • LEPKOŚĆ : 700 mPa*s
 • ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH : 100 %
 • SEDYMENTACJA : Brak
 • POT-LIFE (100g w temp. 20 °C) : 40 min
 • ROZPUSZCZALNIK MYJĄCY : aceton

OPAKOWANIA:

 • KOMPLET KOMPONENT A KOMPONENT B
 • 6,5 kg 4,5 kg 2 kg
 • 32,5 kg 22,5 kg 10 kg
 • 325 kg 225 kg 100 kg
 • 650 kg 450 kg 200 kg

SKŁADOWANIE:

 • Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci, przemarzania oraz kontaktu z ogniem - max. 6 miesięcy.

WARUNKI BHP:

 • TECHNIPLAST 400 należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji bezwzględnie zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic i ubrania roboczego. W trakcie prowadzenia prac nie wolno stosować otwartego ognia, a także prowadzić jakichkolwiek prac będących jego źródłem.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

 • Natychmiast po użyciu należy oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika typu aceton lub ksylen