slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jesteś tutaj

POSADZKA BETONOWA UTWARDZALNA POWIERZCHNIOWO

POSADZKI BETONOWE UTWARDZANE POWIERZCHNIOWO
Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo to posadzki, które wykonuje się za pomocą wcierania metodą mechaniczną utwardzacza w postaci suchej posypki- gotowej do użycia mieszanki na bazie cementu, twardych wypełniaczy mineralnych i domieszek o składzie zapewniających odpowiednią urabialność i odporność mechaniczną. Stosuje się je przede wszystkim w budownictwie przemysłowym a szczególności: halach magazynowych i fabrycznych, supermarketach, ciągach komunikacyjnych , parkingach wielopoziomowych itp.
Posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo charakteryzują się:

 •  wysoką twardość
 •  wysoką odporność na uderzenia,
 •  odporność na ścieranie,
 •  szczelność,
 •  brak pylenia,
 •  łatwość utrzymania czystości,
 •  zwiększoną odpornością na zanieczyszczenia smarami, olejami paliwami itp.

 PROJEKTOWANIE POSADZKI BETONOWEJ  UTWARDZONEJ POWIERZCHNIOWO:

Podbudowa
Jest to warstwa wyrównawcza/podkładowa pod posadzkę betonową wykonana najczęściej z betonu klasy B-10-15 mająca zapobiegać nie kontrolowanym pęknięciom oraz deformacji tzw. klawiszowaniu posadzki betonowej co ma często miejsce w przypadku wykonania  posadzki betonowej bezpośrednio na podłoże gruntowe. Dlatego rozwiązanie proponowane przez naszą firmę to wykonanie posadzki betonowej na ok. 10cm warstwie tzw. chudego betonu. Zalecamy aby chudy beton wykonała jedna z naszych brygad ponieważ warstwa chudego betonu musi być równo ściągnięta oraz mechanicznie zagęszczona przy pomocy łaty wibracyjnej, która powoduje usunięcie pęcherzyków powietrza  i zwiększenie jego wytrzymałości.

Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo
Wykonywane przez nas posadzki są tak zwanymi "posadzkami pływającymi", gdyż oddzielone są od podłoża podwójną warstwą foli PE. Jest ona stosowana w celu zmniejszenia tarcia między posadzką a podłożem. Jeśli występuje konieczność ułożenia poziomej izolacji termicznej stosujemy warstwę styropianu min. FS 30. Cała płyta musi być oddylatowana od wszystkich elementów konstrukcyjnych pomieszczenia taśmą przeciw skurczową . Na tak przygotowane podłoże wylewamy beton posadzkowy klasy C25/30 z dodatkami super plastyfikatorów zbrojony włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm. Grubość betonu oraz ilość zbrojenia zależy głównie od przewidywanych obciążeń posadzki. Po ułożeniu betonu mieszanka jest zagęszczona przy pomocy łaty wibracyjnej w celu jego odpowietrzenia i zwiększenia wytrzymałości.  Wierzchnią warstwę posadzek betonowych obrabiamy podwójnymi zacieraczkami samojezdnymi  i w zależności od przeznaczenia utwardzany powierzchniowo posypką mineralną kwarcową FLOR-TOP, lub elektrokorundową FLOR-TOP S.

Impregnacja
Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą spalinowego opryskiwacza roztwór żywicy akrylowej FLOSIL. Tworzy on cienką powłokę chroniącą przed zbyt szybką utratą wody niezbędnej w procesie wiązania betonu. Impregnacja ma również na celu osiągnięcie kilku czynników:

 • pielęgnacji betonu
 • utwardza beton
 • eliminacji pylenia posadzki
 • zwiększenia wytrzymałości powierzchniowej
 • daje estetyczny wygląd betonu, z lekkim połyskiem

Dylatacje
Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe wykonywane są w młodym betonie przy użyciu piły diamentowej. Po upływie ok. 28 dni od położenia posadzki w szczeliny wkładany jest elastyczny i odporny chemicznie sznur polietylenowy, ścianki szczelin pokrywamy preparatem gruntującym  Primer Soudal i następnie wypełniamy trwale elastyczną masą dylatacyjną SOUDAL.

 UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH UTWARDZONYCH POSYPKAMI FLOR-TOP ORAZ IMPREGNOWANYCH ŚRODKIEM FLOSIL

Posadzka przemysłowa stanowi część hal produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych i handlowych, która jest najbardziej narażona na szereg różnych obciążeń. Dlatego też trzeba przestrzegać podstawowych zasad jej użytkowania.
Typowymi źródłami zanieczyszczenia posadzki są:

 • pył
 • kurz
 • brud
 • plamy substancji chemicznych
 • ślady opon
 • tłuszcz
 • olej
 • piasek wnoszony przez pracowników
 • zabrudzenia wynikające z uszkodzenia opakowań przechowywanych towarów

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I PIELĘGNACJI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Betonowe posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo posypkami FLOR-TOP oraz zabezpieczone środkiem impregnacyjnym FLOSIL są trwałe oraz niepylące. By uzyskać jak najdłuższy okres wytrzymałości tego typu posadzek, musi tu mieć miejsce regularny program starannej pielęgnacji, dzięki któremu na wiele lat utrzymamy ładnie wyglądającą posadzkę, która nie będzie wymagała nadmiernej opieki. Wskazane jest przestrzeganie następujących  reguł dotyczących użytkowania i pielęgnacji posadzek przemysłowych:
- Wszelkie plamy spowodowane rozlaniem/rozsypaniem towaru należy jak najszybciej usunąć z powierzchni i w razie konieczności zneutralizować.
- Po użyciu/rozlaniu środków chemicznych, powierzchnia powinna być zawsze zmyta czystą wodą.
- Wejście i wyjście z obiektu oraz bramy należy wyposażyć w odpowiednie wycieraczki.
- Poprzez regularne czyszczenie i zamiatanie należy ograniczyć zjawisko występowania zabrudzeń (np. oleje, agresywne substancje chemiczne, drobiny piasku i inne kruszywa) które mogą drzeć powierzchnię.
- Do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej korzystać z urządzeń myjących i zamiatająco odkurzających. Po oczyszczeniu posadzki na mokro, trzeba ją pozostawić,  zanim całkowicie nie wyschnie. Polerowanie powierzchni posadzki nie jest zalecane.
- Do usunięcia zanieczyszczeń należy stosować roztwór łagodnych środków myjących i czyszczących przeznaczonych do pielęgnacji posadzek przemysłowych (patrz: środki czyszczące).
- Maszyny, które stosowane są do oczyszczania podłóg, nie mogą być wyposażone w twarde szczotki lub pady, które będą rysowały powierzchnię. Pady powinny być miękkie albo średnio twarde (w zależności od stopnia zabrudzenia).

 ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Posadzki przemysłowe utwardzone powierzchniowo posypkami FLOR-TOP oraz zabezpieczone środkiem impregnacyjnym FLOSIL nie są odporne na wszystkie środki chemiczne. Jest to istotne zwłaszcza w okresie 28 dni od ich wykonania,  ponieważ w tym czasie posadzki są znacznie bardziej wrażliwe na wszystkie chemikalia. Unikać stosowania rozpuszczalników typu: aceton, ksylen, toluen, trichloroetylen itp. Środki myjące i czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkalicznych oraz rozpuszczalników organicznych. Nie wolno również czyścić posadzki detergentami o odczynie
kwasowym, jak np. kwas chlorodoworowy i octowy (nawet jeśli są rozcieńczone). Także alkohole i glikole mogą z biegiem czasu uszkadzać powierzchnię posadzki przemysłowej na skutek osłabienia wiązania cementowego. Dlatego ich  stosowanie jest również zabronione. Odpowiednie detergenty powinny mieć odczyn lekko zasadowy, to znaczy pH powyżej 7. Większość delikatnych środków myjących i czyszczących można używać do mycia posadzek betonowych.
Zawsze jednak wskazane jest zapoznanie się z informacjami, które zawarte są w karcie technicznej środka czyszczącego.
W okresie zimowym trzeba ograniczyć wwożenie na posadzkę, na kołach wózków widłowych soli, która używana jest do usuwania lodu na drogach dojazdowych.

Wytrzymałość i wygląd posadzki betonowej w dużym stopniu są zależne od stosowania się do niniejszej instrukcji. W przypadku nie dostosowania się do powyższych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia, lub szybszego zużywania się posadzki.

POSADZKA BETONOWA UTWARDZALNA POWIERZCHNIOWO
POSADZKA BETONOWA UTWARDZALNA POWIERZCHNIOWO
POSADZKA BETONOWA UTWARDZALNA POWIERZCHNIOWO