slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Reference

ADMIT

Niniejszym oświadczam, że firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na przełomie 2006-2007 r. posadzkę utwardzoną powierzchniowo FLOR-TOP w hali magazynowej oraz w pomieszczeniach produkcyjnych o łącznej powierzchni 4500m2 na obiekcie w Górkach Wielkich.

ADMIT

Niniejszym oświadczam, że firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na przełomie 2006-2007 r. posadzkę utwardzoną powierzchniowo FLOR-TOP w hali magazynowej oraz w pomieszczeniach produkcyjnych o łącznej powierzchni 4500m2 na obiekcie w Górkach Wielkich.

Agromil

List referencyjny

Opinia na temat współpracy z firmą UNFLOOR z Bielska-Białej

Współpracę z firmą UNIFLOOR w zakresie wykonania posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.

Firma UNIFLOOR wykonała w 2014 i 2015 r. podkłady betonowe oraz posadzkę poliuretanową UCRETE UD 200 o łącznej powierzchni 350 m2 w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego AGROMIL w Milówce.

Bara Jacek

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Współpracę z firmą UNIFLOOR z Bielska-Białej w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.
Firma UNIFLOOR wykonała nasze zlecenie od 2003 do 2004 r.  posadzkę polimerowo-cementową EUROFLOOR MONITOP w ilości 1500m2 w Zakładzie Rzeźniczo-Wędliniarskim Bara Jacek w Mierzęcicach.

Bara Jacek

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Współpracę z firmą UNIFLOOR z Bielska-Białej w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.
Firma UNIFLOOR wykonała nasze zlecenie od 2003 do 2004 r.  posadzkę polimerowo-cementową EUROFLOOR MONITOP w ilości 1500m2 w Zakładzie Rzeźniczo-Wędliniarskim Bara Jacek w Mierzęcicach.

BIERNACKI SP z o.o.

List referencyjny

Współpraca z firmą UNIFLOOR Bartłomiej Pytel z Bielska-Białej w zakresie wykonywania posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą. Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie na przełomie 2015/2016 roku remont posadzek polegający na mechanicznym oczyszczeniu istniejących podłoży beteonowych a następnie ułożeniu systemu poliuretanowego o nazwie UCRETE UD 200 o powierzchni 2500 m2 na Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego BIERNACKI Sp. z o.o. mieszczącym się w Golinie.

ekoMAX

Firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie w okresie wrzesień-listopad  2009 r. posadzkę antyelektrostatyczną EUROFLOOR SL AN w hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 180m2,  gdzie prowadzony będzie proces recyklingu rozpuszczalników oraz posadzkę betonową  FLOOR-TOP w hali magazynowej o powierzchni 200m2.

ekoMAX

Firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie w okresie wrzesień-listopad  2009 r. posadzkę antyelektrostatyczną EUROFLOOR SL AN w hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 180m2,  gdzie prowadzony będzie proces recyklingu rozpuszczalników oraz posadzkę betonową  FLOOR-TOP w hali magazynowej o powierzchni 200m2.

EMIG

Współprace z firmą UNIFLOOR w zakresie wykonywanych kompleksowo posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.
Firma UNIFLOOR wykonała dla Nas na początku 2015 r. podkłady betonowe oraz posadzkę  epoksydowo-kwarcową STOPOX EP DICKSIEFEL o łącznej powierzchni 1300 m2 w Zakładzie Produkcji soków i napojów REFRESCO ap. z o.o. w miejscowości Kozietuły.
Wszystkie powierzone prace zostały wykonane terminowo i na najwyższym poziomie. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Ernestyn Janeta

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Z wielkim uznaniem potwierdzam współpracę z firmą UNIFLOOR w zakresie wykonawstwa posadzek dla przemysłu mięsnego.
Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w  2004 r., posadzkę polimerowo-cementową Euroflor MONITOP w ilości ok. 1700m2.

Ernestyn Janeta

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Z wielkim uznaniem potwierdzam współpracę z firmą UNIFLOOR w zakresie wykonawstwa posadzek dla przemysłu mięsnego.
Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w  2004 r., posadzkę polimerowo-cementową Euroflor MONITOP w ilości ok. 1700m2.

GARTFEN

Firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie  w  2008 r., posadzkę betonową  utwardzaną powierzchniowo FLOR-TOP w hali produkcyjnej o powierzchni 1050m2

GARTFEN

Firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie  w  2008 r., posadzkę betonową  utwardzaną powierzchniowo FLOR-TOP w hali produkcyjnej o powierzchni 1050m2

JBB

Dziękujemy firmie Unifloor za wywiązanie się z przyjętego zamówienia w terminie i zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w umowie. Zamówienie obejmowało wykonanie posadzkowego systemu poliuretanowego UCRETE o powierzchni 4000 metrów.

KOMART

Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w okresie luty-czerwiec  2009 r., posadzkę betonową utwardzalną powierzchniowo w Hali Zakładu Sortowania Odpadów oraz posadzkę betonową teksturowaną na plac manewrowy o łącznej powierzchni 6000m2.

KOMART

Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w okresie luty-czerwiec  2009 r., posadzkę betonową utwardzalną powierzchniowo w Hali Zakładu Sortowania Odpadów oraz posadzkę betonową teksturowaną na plac manewrowy o łącznej powierzchni 6000m2.

Krystian Mężyk

Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w okresie luty-czerwiec  2009 r., posadzkę epoksydową TEMAFLOOR P 300 w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych o powierzchni 630m2.

Krystian Mężyk

Firma UNIFLOOR wykonała na nasze zlecenie  w okresie luty-czerwiec  2009 r., posadzkę epoksydową TEMAFLOOR P 300 w pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych o powierzchni 630m2.

Księżyc

Udzielamy niniejszym referencji firmie Unifloor Bartłomiej Pytel z siedzibą w Bielsku-Białej, która na nasze zlecenie w 2015 r. wykonała posadzkę Ucrete DP 10 o powierzchni 400m2 w obiekcie z przeznaczeniem na zakład rozbioru drobiu. Prace zostały wykonane na najwyższym poziomie zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo, odpowiedzialnie i w sposób operatywny. Na posadzce podczas jej trzy letniego użytkowania nie wystąpiły żadne usterki co daje nam podstawy do wystawienia bardzo dobrej opinii.

MIR-KAR

LIST REFERENCYJNY

Współprace z firmą UNIFLOOR Bartłomiej Pytel z Bielska-Białej oceniamy jako bardzo dobrą. Zgodnie z Naszym zamówieniem firma UNIFLOOR wykonała posadzkę typu UCRETE UD 200 o powierzchni 1000 m2

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i starannie z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry pracowników. W trakcie użytkowania na posadzce nie występują żadne usterki, co daje nam pełną satysfakcję oraz podstawę do wysokiej oceny firmy UNIFLOOR.

Ochotnicza Straż Pożarna

Firma UNIFLOOR z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie w okresie od 1-30 marca posadzkę betonową Flor-Top o pow. 120m2 w pomieszczeniach garażowych naszej jednostki, gdzie garażowane są pojazdy ratowniczo-gaśnicze o masie całkowitej powyżej 23 ton. Firma dysponuje własnym nowoczesnym sprzętem  oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników. Prace posadzkowe zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami zawartymi w umowie.

OSP Krzeszów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowie pragnie podsumować inwestycję wymiany posadzek, a także wystawić bardzo dobrą opinię o współpracy z firmą Unifloor Posadzki Przemysłowe Bartłomiej Pytel.

Firma wykonała posadzkę Fortedur oraz posadzkę żywiczną Temafloor 4000 w stanowiskach pojazdów bojowych straży pożarnej.

Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami, sztuką budowlaną i starannością.

Ponadto dzięki dobrej logistyce i kontakcie prace zrealizowano przed terminem.

OSP Milówka

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce pragnie podsumować inwestycje wymiany posadzek, a także wystawić bardzo dobrą opinie o współpracy w firmą Unifloor Posadzki Przemysłowe Bartłomiej Pytel.
Firma wykonała posadzkę Fortedur oraz posadzkę żywiczną Temafloor 4000 w stanowiskach pojazdów bojowych straży pożarnej.
Zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z założeniami, sztuką budowlaną i starannością.
Ponadto dzięki dobrej logistyce i kontakcie prace zrealizowano przed terminem..

P.T.H.U. MATUSZEK

P.T.H.U. MATUSZEK potwierdza wykonanie przez z firmę UNIFLOOR z Bielska-Białej posadzki FLOR-TOP w pomieszczeniach magazynowych oraz betonu rapowanego na placach i drogach manewrowych o łącznej powierzchni 6000m2.

P.T.H.U. MATUSZEK

P.T.H.U. MATUSZEK potwierdza wykonanie przez z firmę UNIFLOOR z Bielska-Białej posadzki FLOR-TOP w pomieszczeniach magazynowych oraz betonu rapowanego na placach i drogach manewrowych o łącznej powierzchni 6000m2.

Promar

LIST REFERENCYJNY

Roman Kloc

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Współpracę z firmą UNIFLOOR w Bielsku-Białej w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.

Roman Kloc

Opinia na temat współpracy z firmą UNIFLOOR.
Współpracę z firmą UNIFLOOR w Bielsku-Białej w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.

Szubryt

LIST REFERENCYJNY
Opinia na temat współpracy z firmą Unifloor.

Współpracę w firmą Unifloor z Bielska-Białej w zakresie wykonawstwa posadzek przemysłowych oceniamy jako bardzo dobrą.
Firma Unifloor wykonała na nasze zlecenie od 2008 d0 2010 r. posadzkę polimerowo-cementową MONILE poliuretanową Eurofloor PU CEM o łącznej ilości 3500 m2 w Zakładzie Mięsnym "Szubryt" w Chełmcu i Nowym Sączu.

Tarczyński

Udzielam niniejszym referencji firmie UNIFLOOR Bartłomiej Pytel z siedzibą w Bielsku Białej, która w okresie 2017/2018r. wykonała dla firmy Tarczyński S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Bielsku Białej ul. Malowany Dworek 117 ok. 1000 m2 posadzki Ucrete UD 200.

Powyższe prace wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo, odpowiedzialnie. Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić iż firma UNIFLOOR Bartłomiej Pytel jest godnym polecenia Wykonawcą systemów Ucrete.

Zakład Karny w Głubczycach

Zakład Karny w Głubczycach z przyjemnością przedstawia firmę UNIFLOOR Bartłomiej Pytel, ul. Armii Wojska Polskiego 7/37, 43-300 Bielsko-Biała, która realizowała na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach zadanie "Remont posadzki kuchni w budynku penitencjarnym B". Zakres prac obejmował:

Zakład Karny w Kluczborku

komenduje firmę UNIFLOR Bartłomiej Pytel, ul. Armii Wojska Polskiego 7/37, 43-300 Bielsko-Biała, która realizowała na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku zadanie pn.: “Remont posadzki w pomieszczeniach technologicznych kuchni z Zakładzie Karnym w Kluczborku”. Zakres prac obejmował:

Zakład Masarski Miłakowo

List referencyjny

Z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Unifloor Bartłomiej Pytel jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie wykonania posadzek przemysłowych.

Od momentu nawiązania współpracy w 2018 roku, zlecenia realizowane przez firmę Unifloor były realizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wszystkie roboty przebiegały sprawnie z dużą starannością oraz terminowo. Prace prowadzone były w weekendy i zostały wykonane szybko, starannie i terminowo. Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą pracowników.