slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Jesteś tutaj

MASTERTOP - POSADZKI DEKORACYJNE

Podczas projektowania pomieszczenia podłoga wymaga szczegolnej uwagi. Ważny jest nie tylko wybor pożądanego koloru, lecz także najlep szego systemu materiałow podłogo wych. Wybrany system ma decy dujący wpływ na okres użytkowania podłogi, wydatki ponoszone na konserwację oraz wygodę i bezpieczeństwo użytkownikow. Dlatego też opłaca się dokonać analizy kosztu uwzględniającej okres użytkowania podłogi i dalsze wydatki, takie jak konserwacja. Cel - to wybor pokrycia podłogowego zapewniającego najlepsze możliwe skojarzenie funkcjonalności, wyglądu zewnętrznego i okresu użytkowania.